Asistent Kontabilist – DBS Group

Me Kohë Të Plotë
  • Data e Postimit: Tetor 31, 2019
  • Shikime 23
  • 0 Aplikime
  • Niveli i karrierres: Specialist
  • Eksperienca e kerkuar: 3 Vite
  • Gjinia e Preferuar: Te dyja
  • Industrite e Biznesit: Prodhim
  • Edukimi: Diplomë Bachelor
Përshkrimi i Punës

Kompania nderkombetare DBS Group, lider ne fushen e konceptimit, zhvillimit dhe prodhimit te veshjeve sportive, kerkon te punesoje:

Asistente Kontabiliste

Kërkesat:

1-të ketë mbaruar fakultetin ekonomik. Preferohet dega Financë – Kontabilitet;

2-të ketë minimalisht 3 vite eksperience pune në Financë – Kontabilitet. Preferohen personat që kanë punuar në kompani prodhuese;

3-të ketë njohuri të mira rreth legjislacionit fiskal dhe atij kontabël (kryesisht ligji “Për kontabilitetin” dhe SKK-të);

4- të jetë e organizuar, sistematike dhe e aftë të identifikojë e zgjidhë problemet në kohë;

5-Të respektojë afatet e kryerjes së detyrave;

Detyrat dhe përgjegjësitë :

1-të organizojë punën e stafit të magazinës për dokumentimin e saktë të lëvizjeve të saj si dhe kontrollin periodik të gjendjeve inventariale;

2-të kontrollojë dokumentacionin kontabël përpara se ta pranojë atë si dhe vlerësimet e tjera të nevojshme para se të kryhet regjistrimi i tyre;

3-të kryejë regjistrimet ditore në kontabilitet për transaksione të caktuara;

4-të plotësojë dhe dërgojë për miratim urdhër xhirimet bankare;

5-të kryejë përpunimin periodik të raporteve të ndryshme kontabile të tipit “Rakordues” sipas nevojave aktuale dhe të tjera raporte që mund të identifikohen gjatë punës.

6-detyra të tjera suportuese në zyrën e financës.

Ju lutem dërgoni brenda datës 11 Nëntor 2019 CV-në Tuaj, letër motivimi, referenca nga punëdhënësit si dhe cdo dokument tjetër që vërteton kulifikimet profesionale.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur nga shqyrtimi paraprak i dokumentacionit, do të njoftohen për testimin profesional.

Te interesuarit te dergojne cv-te e tyre ne adresat e meposhtme:

Email: [email protected], [email protected]

Cel. : 0696939749

Adresa: Tirane, Autostrada Tirane-Durres

Cel. : 0689037140