Menaxhere Marketingu – All PACK sh.p.k

Me Kohë Të Plotë
  • Data e Postimit: Gusht 13, 2019
  • Apliko Para: Gusht 30, 2019
  • Shikime 9
  • 0 Aplikime
  • Niveli i karrierres: Manaxher
  • Eksperienca e kerkuar: 2 Vite
  • Gjinia e Preferuar: Te dyja
  • Industrite e Biznesit: Tregëti me shumicë
  • Edukimi: Diplomë Bachelor
  • Gjuhet e Huaja: Anglisht, Italisht
Përshkrimi i Punës

Kualifikimet / Kerkesat 

Aftesite e kerkuara:

Njohurite Profesionale dhe kompjuterike:

• Te kete mbaruar studimet e larta 

• Njohje shumë e mire (ne te folur dhe te shkruar) i gjuhes angleze dhe italiane (e domosdoshme)

• Njohje shume e mire e programeve të paketes MsOffice, preferohet edhe Adobe Acrobat.

• Perben avantazh nje vit pervoje ne detyra te ngjashme

Aftesite nderpersonale:

•Aftesi shume te mira organizuese, menaxhuese, korrekt dhe i/e perpikte

•Aftesi për te ruajtur konfidencialitet

•Aftesi për te punuar në menyre te pavarur me pak ose pa mbikeqyrje.

•Te kete qasje pozitive dhe korrekte në marredhenie me koleget dhe palet e treta

Detyrat:

1. Kontakton klientet nepermjet emailit dhe/ose telefonit

2. Pregatit ofertat dhe menaxhon kerkesat e klienteve

3. Krijon dhe miremban nje databaze te rregullt te te dhenave te klienteve

• Te gjithe te interesuarit te dergojne CV vetem ne gjuhen Italiane ne adresen: [email protected] Ju lutem shenoni 

ne subjekt: Aplikim per pune

• Afati i fundit per paraqitjen e interesit eshte 15 Shtator 2019.

TBRC