Specialist/e Finance – Log in Albania Sh.P.K

Me Kohë Të Plotë
  • Data e Postimit: Nëntor 7, 2019
  • Shikime 16
  • 0 Aplikime
  • Niveli i karrierres: Specialist
  • Eksperienca e kerkuar: 2 Vite
  • Gjinia e Preferuar: Te dyja
  • Industrite e Biznesit: Shërbime Biznesi
  • Edukimi: Diplomë Bachelor
Përshkrimi i Punës

Log in Albania Sh.P.K eshte krijuar ne vitin 2004 dhe operon ne nje sere fushash te ndryshme sherbimi duke perfshire Qeradhenien e Makinave nepermjet Franchises se prestigjozit Surprice Cars, i cili na ka besuar ekskluzivitetin e perdorimit te brandit nderkombetar ne te gjithe Ballkanin; Sherbimet Doganore ne te gjithe territorin e Shqiperise; Operatorin Turistik si dhe distribucionin zyrtar te produkteve Vodafone Albania.

Log in Albania eshte ne kerkim te kandidateve potenciale per rolin “Specialiste Finance”.

Qellimi i Pozicionit:

Regjistron, rakordon veprimet dhe kryen raportet financiare per sektorin e Makinave me Qera, ne perputhje te plote me procedurat e departamentit te Finances.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

• Kryen rakordimet e transaksioneve te sektorit te Makinave me Qera, duke garantuar saktesi dhe mbyllje ne kohe te veprimeve.

• Pergatit dhe kontrollon librat e shitjes per sektorin duke garantuar saktesi maksimale.

• Garanton qe regjistimet kontabile te behen ne perputhje me standartet e kontabilitetit.

• Verifikon dhe rakordon kartelat e Klienteve per sektorin e Makinave.

• Verifikon, kontrollon transaksionet bankare dhe kryen rakordimin mujor me bankat.

• Kryen regjistrimin ne system te faturave te blerjes. Kontrollon saktesine e plotesimit te faturave te blerjes.

• Detyra te tjera sic nevojiten/ kerkohen.

Kualifikimet dhe Aftesite:

Edukimi: Diplome Universitare, profili kontabilitet finance.

Eksperienca: Preferohen 2 vite eksperience pune ne pozicione te ngjashme.

Aftesite:

• Aftesi shume te mira teknike ne fushen e kontabilitetit dhe te finances.

• Te ruaje dhe te mbroje konfidencialitetin e informacioneve te kompanise.

• Te punoje me integritet,perkushtim dhe motivim ne interes te kompanise.

• Te kete aftesi te punoje ne grup.

• Te zoteroje aftesi te mira ne perdorimin e programeve kompjuterike per sistemet e kontabilitetit Alfa dhe paketes Office.

Procedura e Aplikimit:

Nese jeni te interesuar, ju lutem dergoni CV tuaj ne adresen [email protected] duke vendosur si subjekt “Aplikim per Specialist/e Finance “.

Vetem kandidatet te cilet perzgjidhen do te kontaktohen.

Te gjitha aplikimet do te trajtohen ne konfidecialitet te plote!