Paketat e CV

Zgjidhni profesionistin ose punonjesin e talentuar

  • 1800CV te Dërguara
  • 11112Lista e Punëve
  • 1200KANDIDATET
  • 1500Profile Biznesi

Paketa Free CV

$0.00 vetem

CV juaj për aplikuar pune është mjeti më i dobishëm për prezantimin e vetes tek një kompanite dhe agjensite e rekrutimit. Ju mund të përdorni CV tuaj për t'iu përgjigjur një vendi të shpallur vakant ...

Akseso 5 CV 15 DitetPeriudha

Paketa 100 CV

$50.00 vetem

CV juaj për aplikuar pune është mjeti më i dobishëm për prezantimin e vetes tek një kompanite dhe agjensite e rekrutimit. Ju mund të përdorni CV tuaj për t'iu përgjigjur një vendi të shpallur vakant ...

Akseso 100 CV 1 MuajPeriudha

Super Paketa CV

$100.00 vetem

CV juaj për aplikuar pune është mjeti më i dobishëm për prezantimin e vetes tek një kompanite dhe agjensite e rekrutimit. Ju mund të përdorni CV tuaj për t'iu përgjigjur një vendi të shpallur vakant ...

Akseso 1000 CV 3 MuajPeriudha

Paketa PaLimit CV

$500.00 vetem

CV juaj për aplikuar pune është mjeti më i dobishëm për prezantimin e vetes tek një kompanite dhe agjensite e rekrutimit. Ju mund të përdorni CV tuaj për t'iu përgjigjur një vendi të shpallur vakant ...

Akseso 1000 CV 1 VitePeriudha