Pyetjet e shpeshta

PYETJET ME TE SHPESHTA

Me poshte kemi te listuar disa nga pyetjet dhe pergjigjet me te shpeshta te vizitoreve dhe abonenteve me portal duke lehtesuar dhe ndihmuar ne informacionet qe kerkuara.

Cilat janë avantazhet Premium?

 1. Bleresit e paketes Premium do të publikojne numrin e caktuar sipas paketes se zgjedhur.
 2. Njoftimet Premium jane te paret ne renditje ‘Home Page’ .
 3. Njoftimi juaj do të shfaqet ne ‘Home Page’ ne faqen e pare.
 • Ata dotë jetë online sipas periudhes se zgjedhur ne  paketene Abonimit.
 • Po nemund të bëjmë dergesat me e-mail për të promovuar njoftimet premium tepunesimit. Keto emaile do të dërgohen vetëm për kandidateve per punet qe kaneshprehur interes.

 • Kostojandryshon me secilin rast dhe sipas paktes së zgjedhur në mënyrë individuale.

   
 • Mëshumë se 70% e produkteve të listuara në Njoftime.biz nuk kanë statusinPremium. Në një rast të tillë ju duhet të beni  Abonimi e njoftimeve për të gjetur kanditatine preferuar ne nje periudhe me te shpejte.
 • Ju dotë merrni emrin e Kompanise ose Agjensise rekrutuese, e-mail, adresa, telefon,vendodhjen dhe referencat e njoftimeve te fundit.
 • Ju dotë merrni të gjitha informacionet e me e-mail (sigurohuni që ju të shkruaniadresën e-mail të drejtë kur ju regjistroheni). Këto informacione do të jenë nëdispozicion në llogarine e profilit  tuajtek Njoftime.biz .

 • All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 • Gjatë kësajperiudhe ju mund të publikoni:

  24h 5 €
  30 ditë 70 €
  12 muaj 400 €
 • Ju mund tëpaguani me kartë krediti. Pagesa bëhet përmes Llogarise PayPal nje sistem i pagesavetë sigurta. Pasi të keni bërë pagesën ju jeni te regjistruar ne profilin tuaj. NJOFTIME.BIZnuk do të ketë akses në informacion kartën tuaj të kreditit. Vetëm kur pagesaështë vërtetuar, publikimi juaj do te shfaqet ne portal.

 • Statistikattregojnë se më shumë se 10% e-mail janë futur në mënyrë të pasaktë. Prandaj, ne ju kërkojmë të  shkruani adresën tuaj e-mail dy herë për të shmangurgabimet e shkruara gabim.
  Ju lutem mos përdorni funksionin copy / paste.
 • Kontrolloniqë ju kanë dhënë një adresë të saktë-mail.
  Të jetë i vetëdijshëm filtri i teksteve të padëshiruara tuaj: kontrolloni junk/ email tuaj pjesa më e madhe.
  Sigurohuni që kutia juaj e-mail ka. mjaft hapësirë ​​të lirë (sidomos në qoftëse ju kërkoni fotot).
  Unë iu përgjigj një reklamë, por produkti është shitur tashmë
 • Julutem kontaktoni NJOFTIME.BIZ Ekipin e Shërbimit të Klientit dhe të përcaktojëreferencës, datën dhe kohën e ad në mënyrë që ne mund të fshini atë.